Home2019-01-25T14:38:28+00:00

Tapahtuman resursointi

Resursointi

Osaamisemme ytimeen kuuluu se, että osaamme optimoida käytettävät resurssit tehokkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käytetylle rahalle tulee parhaiten vastinetta.

Tekniset ratkaisut

Tekniset ratkaisut

Jokaisessa tapahtumassa on omat erityispiirteensä, jonka mukaan teknisten ratkaisukokonaisuuksien rakentaminen on oma taiteenlajinsa. Me tuotamme järkevän ratkaisun toteutettavan tapahtumanne ehdoilla.

Yhteistyö

Yhteistyö

Vuosien varrella hankittu yhteistyöverkosto on avuksi erikoisempienkin ratkaisujen toteutuksessa. Panostamme kommunikointiin luodaksemme mahdollisimman pitkiä ja luottamuksellisia yhteistyösuhteita.

Tuotantokalusto

Kalusto

Laadukas ja tarkoituksenmukainen tuotantokalusto vähentää laitteistosta johtuvien ongelmien riskiä radikaalisti. Osaamiseemme kuuluu valita oikeat välineet kuhunkin tapahtumaan, budjettia kunnioittaen.

Näkemys

Näkemys

Lukuisten toteutettujen tapahtumatoteutusten kautta saatu näkemys auttaa luomaan wow-efektin joka jää kävijän mieleen. Uskomme siihen, että halu tehdä asiat hyvin välittyy myös kävijälle, välittäen viestisi mahdollisimman edustavasti.

Henkilöstö

Henkilöstö

Kiinnitämme henkilöstöön huomiota ja painotamme ydinarvojen ja asiakaspalvelun merkitystä. Näin varmistamme, että paikalla on aina asiansa osaava, motivoitunut työntekijä edesauttamassa tapahtuman onnistumista.

Ydinarvot

Ja miltä se käytännössä näyttää?

Kuka, mitä, missä?

AFX Event on tapahtumatuotantoon ja -tekniikkaan erikoistunut yritys, joka toimii pääsääntöisesti Etelä-Suomen alueella Hausjärveltä käsin.  Yrityksen ydinarvoja ovat skaalautuvuus, asiakaslähtöisyys ja joustavuus. Toiminta käsittää koko tuotantokaaren ideoinnista esituotannon kautta toteutukseen jälkipuintia unohtamatta. Jokainen tapahtuma ajatellaan yksilölliseksi emmekä usko pakettiratkaisuihin. Laajan yhteistyöverkoston kautta pystymme toteuttamaan haastavammatkin toiveet missä tahansa kohtaa suomea. Käytämme ajanmukaisia ja laadukkaita ratkaisuja toteutuksissamme.

Tarjouspyynnön checklist, kerro meille:

  • Lopputulos, mitä haluat nähdä kun juhlat ovat käynnissä? Tämä antaa jo vahvan pohjan lähteä rakentamaan sinun visiotasi.

  • Tila (jos tiedossa). Tämä kun tiedetään, pystytään jo varsin pitkälle ajattelemaan tuotantoa.

  • Budjetti. Paras lopputulos saadaan heti ensimmäisellä yrityksellä, kun tiedetään mihin summaan tähdätä.

Ota yhteyttä